Vyznejte se jako realitní makléř

Vyznejte se jako realitní makléř

Možná zvažujete prodat svou nemovitost a vyznat se v té realitní terminologii je pro vás trochu problém. V tomto článku jsem sepsal výběr z nejčastějších pojmů, které zaznívají při prodeji nemovitosti.

 

3+1, nebo 3+kk
Toto označování bytů, ale i domů je zažitý zvyk již dlouhá léta. Číslovka označuje počet samostatných pokojů. Ložnice, dětský pokoj, obývák… Za znaménkem je pak označení pro kuchyň. Buď je kuchyň samostatně oddělená místnost = 1, nebo se jedná o tzv. kuchyňský kout = kk.

 

Byt v osobním vlastnictví (OV)
Často nesprávně užívaný obrat osobní vlastnictví. Jedná se o byt vyčleněný jako jednotka, která je zapsaná v katastru nemovitostí.

 

Družstevní byt
Byt, který je ve vlastnictví družstva. Tzv. „vlastník“ člen družstva vlastní družstevní podíl a k bytu má právo nájmu. Jako člen družstva má také práva a povinnosti spojená s členstvím. Při prodeji respektive převodu se prodávajá družstevní podíl se kterým jsou tato práva a povinnosti v družstvu spojená.

 

Anuita
Zbývající část úvěru bytového družstva připadající na konkrétní podíl v družstvu zpravidla na byt. Převádí-li se byt, tato částka přechází na nabyvatele. V případě doplacení anuity, jde se souhlasem družstva zpravidla družstevní podíl (byt) převést do vlastnictví osobního.

 

Balkón
Balkon je ředsazená konstrukce se zábradlím, obvykle vyčnívající z půdorysu domu, zábradlí bývá na 3 stranách.

 

Lodžie
Lodžie je otevřený prostor s nosnými stěnami po stranách, na které se ukládají stropní desky.

 

Bytové družstvo (BD)
Právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti – zapsaná v katastru. Jeho hlavním úkolem je pronajímat byty svým členům, dohlížet na jejich povinnosti a plnit jejich práva.

 

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
Právnická osoba, která zpravidla zajišťuje provoz, správu či opravy společných prostor domu.

 

Společné jmění manželů (SJM)

Majetek, který manželé získají během trvání manželství. Vlastní-li například nemovitost právě v SJM, musí veškeré smlouvy vždy podepisovat společně.

 

Celková plocha bytu (podlahová plocha)
Podle nového občanského zákoníku (§ 1222) a příslušného prováděcího předpisu (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) je podlahová plocha součtem celé plochy bytu. To znamená, že je to výměra ohraničená obvodovými zdmi bytu. A započítávají se do ní tedy vnitřní příčky.

Balkony, lodžie, terasy a atria jsou společnými částmi domu a do podlahové plochy bytu se nezapočítávají. A to ani v případě, že jsou přístupné pouze z konkrétních bytů, jejichž vlastníci k nim mají výlučné užívací právo.

 

Užitná - užitková plocha bytu 
Započítávají se do ní výměry všech místností v bytě. Nejsou tedy započítávány příčky, na rozdíl od podlahové plochy.  Naopak, stejně jako v podlahové ploše se započítávají i vestavěné skříně a další vestavěné prvky. Ovšem do užitné plochy se počítají i rozměry sklepu, balkónů, terasy, pokud jsou používány výhradně vlastníky daných bytových jednotek.

 

Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí je veřejný seznam všech nemovitostí nacházejících se na území ČR. Obsahuje informace o vlastnících, polohách, hranicích a právních vztazích k těmto nemovitostem, o způsobu jejich využití, o případných břemenech a zástavách (hypotéky), které k nim náleží. Tyto informace jsou udržovány a aktualizovány průběžně a jsou důležité pro poskytování právní jistoty a ochranu vlastnických práv k nemovitostem.

 

Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Žádost prodávajícího a kupujícího, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

 

List vlastnictví (LV)
Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem. Na ní naleznete vlastníka nemovitosti, ale také číslo pozemku, katastrální území, věcná břemena a případná další omezené vlastnických práv, například při zástavě vůči bance.

 

Věcné břemeno
Omezení vlastníka nemovitosti - je povinen něco strpět. Toto omezení přechází i na pozdější vlastníky dané nemovitosti. Například právo chůze, jízdy, právo studny.

 

Nabývací titul
Zpravidla listina, na základě které konkrétní osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, darovací či dědická smlouva, ale také třeba soudní rozhodnutí)

 

Prodej nemovitosti není jednoduchá cesta a nejen z pohledu odborných názvů. Chcete se na něco zeptat? Neváhejte se na mě obrátit.

Michal Lesňák

certifikovaný realitní makléř

774 101 334

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení