Poplatek notáři při dědictví

Poplatek notáři při dědictví

31. října

U dědictví byla dědická daň zrušena v roce 2014. Při vyřizování dědictví však odvedete poplatky, které se počítají v řádek i desítek tisíc korun. Poplatky se odvádí notáři za vyřízení dědictví.

Tyto poplatky jsou rozděleny do více částí. Jedna část se odvíjí na náhrady hotových výdajů, které notář účelně vynaložil v souvislosti s řešením pozůstalosti. Do této kategorie můžou spadat soudní poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady. Vedle hotových výdajů má notář také nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na opisy, fotokopie, telekomunikační služby, a to ve výši 300,-Kč. Vedle hotových a paušálních výdajů zaplatíte odměnu notáře, která je dána od 1.1.2023 níže uvedenou tabulkou:

odměna z prvních 500.000,-Kč

2%, minimálně však 2.000,-Kč

odměna z částky od 500.001,-Kč do 1.000.000,-Kč

0,9%

odměna z částky od 1.000.001,-Kč do 3.000.000,-Kč

0,5%

odměna z částky od 3.000.001,-Kč do 30.000.000,-Kč

0,1%

odměna z částky od 30.000.00,-Kč do 100.000.000,-Kč

0,05%

hodnota dědictví nad 100.000.000,-Kč nemá vliv na odměnu notáře

* odměna notáře je uvedena bez DPH

 

Dva příklady z praxe:

U dědictví, kde hodnota oceňovaného majetku činí 700.000,-Kč bude minimální odměna notáře počítána takto:

z prvních 500.000,-Kč se počítá odměna ve výši 2% (2% z 500.000,-Kč činí 10.000,-Kč)

z dalších 200.000,-Kč se počítá odměna 0,9% (0,9% z 200.000,-Kč činí 1.800,-Kč)

Odměna notáře tak bude 11.800,-Kč bez DPH.

 

V druhém příkladu, kdy hodnota oceňovaného majetku činí 3.300.000,-Kč se odměna notáře počítá takto:

z prvních 500.000,-Kč se počítá odměna ve výši 2% (2% z 500.000,-Kč činí 10.000,-Kč)

z dalších 500.000,-Kč se počítá odměna 0,9% (0,9% z 500.000,-Kč činí 4.500,-Kč)

z dalších 2.000.000,-Kč se počítá odměna 0,5% (0,5% z 2.000.000,-Kč činí 10.000,-Kč)

z posledních 300.000,-Kč se počítá odměna 0,1% (0,1% z 300.000,-Kč činí 300,-Kč)

U tohoto dědického řízení vyjde odměna notáře na 24.800,-Kč bez DPH.

 

Minimální odměna notáře v případě, že se v podstaěě nedědí žádný majetek bude činit 2.000,-Kč bez DPH (tj. 2.420,-Kč). Maximální výše odměny notáře naopak činí 41.500,-Kč bez DPH (tj. 50.215,-Kč)

 

Je v dědickém řízení nemovitost?

K nemovitosti budete potřebovat pro notáře odhad tržní ceny nemovitosti. Tento odhad slouží pro případné vyrovnání mezi dědici, ale také pro výpočet notářské odměny. Odhad nemovitosti Vám můžou vyhotovit realitní kanceláře či jejích makléři. V odhadu musí být vyspecifikovaná nemovitost, její popis, ideálně fotografie nemovitosti a ohodnocení nemovitosti. S tímto odhadem pro dědické řízení Vám mohu pomoci. Pro čtenáře tohoto článku je platný slevový kód ve výši 50% na tržní ohodnocení nemovitosti: "ODHAD2023" platný na veškeré zadané odhady v rámci Moravskoslezského kraje a okolí do konce roku 2023. Výše poplatku za odhad může být různý dle realitních kanceláří či realitních makléřů. V praxi však zpravidla platí, že za tento odhad zaplatíte částku v rozmezí od 2.000 do 4.000,-Kč bez DPH.

 

Chcete zajistit odhad nemovitosti?

Kontaktujte mne na telefonním čísle +420 774 101 334 nebo na emailu: reality@michallesnak.cz

 

 Michal Lesňák

certifikovaný realitní makléř

Dělám reality srdcem od roku 2011

 

Pokud si chcete prostudovat celou vyhlášku č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů najde ji v tomto odkaze: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-196

 

Vytvořeno v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉŘE

Tomawell s.r.o. © 2024

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení