Daň z nabytí nemovitosti - ZRUŠENA

Daň z nabytí nemovitosti - ZRUŠENA

26. září

Daň z nabytí nemovitých věcí byla majetková daň, která byla součástí české daňové soustavy do 26. 9. 2020. Jednalo se o přímou daň vázající se na vlastnictví majetku, jejíž celý výnos byl příjmem státního rozpočtu. Sazba daně činila 4 % za základu daně.

 

Poplatníkem daně byl původně ve většině případů převodce vlastnického práva, s účinností od 1. listopadu 2016 byl poplatníkem nabyvatel (kupující) vlastnického práva k nemovité věci. Jednalo se o daň jednorázovou, která se platila až po převedení nemovitosti na kupujícího. Ten byl povinen podat daňové přiznání, nejpozději do uplynutí tří po sobě jdoucích měsíců po měsíci, ve kterém byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

 

V letech 1993–2013 existovala jako daň z převodu nemovitostí, od roku 2014 do září 2020 jako daň z nabytí nemovitých věcí. S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Od tohoto data se tedy daň z nabytí neplatí a v případě. Klienti, kteří po prosinci 2019 tuto daň zaplatili mohou zpětně zažádat o její vrácení.

Vytvořeno v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉŘE

Tomawell s.r.o. © 2024

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení