Byt v osobním vlastnictví vs. byt v družstevním vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví vs. byt v družstevním vlastnictví

6. ledna

Začneme základními pojmy a to...

Co je bytové družstvo

Je to firma, která má své stanovy a orgány (představenstvo, členská schůze, kontrolní komise). Náš právní řád upravuje družstva v Zákoně o obchodních korporacích (zákon 90/2012 Sb., hlava VI). Každé družstvo však musí u svého vzniku založit stanovy, ve kterých specifikují práva a povinnosti svých členů. Členy družstva mohou být převážně fyzické někdy i právnické osoby. Členové družstva mají možnost prostřednictvím svého hlasu na členské schůzi ovlivňovat činnost družstva, mají právo nahlížet do hospodaření družstva, volit a být voleni do orgánů družstva či rozhodovat o plánech oprav a revitalizacích na členských schůzích svými hlasy.

 

Co je to SVJ, společenství vlastníků jednotek

V každém domě s nejméně pěti byty, z nichž alespoň tři jsou od různých vlastníků musí být podle zákona založeno společenství vlastníků jednotek neboli SVJ. SVJ. Má také své stanovy a orgány (shromáždění a výbor) a obdobně jako u družstev je právní úprava společenství vlastníků jednotek definována v občanském zákoníků č. 89/2012 Sb., ale setkáte se i s právní úpravou podle již zrušeného zákona o vlastnictví č. 72/1994 Sb.

 

Jaké výhody má družstevní vlastnictví?

  • Převod družstevního podílu je rychlejší a jednodušší, protože majitel – člen družstva je vlastníkem členských práv a povinností v družstvu a není zapsán v katastru nemovitostí. Stačí tak uzavřít smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, splnit její podmínky (např. úhrada odstupného – kupní ceny) a doručit ji družstvu. Případně dle podmínek konkrétního družstva zaplatit družstvu poplatek za převod družstevního podílu a tím je převod hotový.
  • Při nákupu družstevního bytu většinou ušetříte i když se to díky zrušení daně z nabytí nemovitosti (4%) lehce srovnalo. Byty v družstevním vlastnictví i tak bývají z pravidla levnější o 5 – 10 % oproti bytům v osobním vlastnictví. V případě, že máte na nákup připravené vlastní finanční prostředky, může být byt v družstevním vlastnictví správnou volbou.
  • Můžete částečně ovlivnit výběr sousedů. Družstvo jako vlastník nemovitosti může omezovat či zakázat družstevníkům uzavírat podnájemní smlouvy nebo požadovat poplatek za souhlas s podnájmem. Naše právní úprava také umožňuje družstvům ukončit souhlas s podnájmem či vyloučit neplatiče nebo problémové spolubydlící a ovlivňovat tak, kdo bude v domě bydlet.
  • Družstva jako celek (celý dům) platí nižší daně. Když máme dva stejně velké domy například o devíti bytech, jeden s devíti vlastníky, tj. v osobním vlastnictví a jeden o devíti bytech s jedním vlastníkem – družstvem, tak družstvo odvede nižší daň z nemovitosti. Tím ušetří každý člen družstva.
  • Družstva provádí snadněji revitalizace – rekonstrukce oken, zateplení, lodžií, výtah, společných prostor a snadněji získají úvěr na rekonstrukci, který bude navíc levnější. Schvalování rekonstrukce se provádí na členské schůzi, která musí být usnášení schopná podle stanov a většinou bude potřebná většina hlasů pro odsouhlasení dané rekonstrukce či změny v družstvu.

 

Jaké výhody má byt v osobním vlastnictví?

  • Byt v osobním vlastnictví můžete koupit pomocí hypotečního úvěru, tj. zastavit jej ve prospěch banky.
  • Vlastnické právo k vašemu bytu je zaneseno na tzn. LV – listu vlastnictví v katastru nemovitostí (KN).
  • Byt můžete bez omezení dát do pronájmu.
  • Bytem můžete i po jeho nákupu ručit bance v případě, že si chcete půjčit peníze například na koupi jiné nemovitosti nebo na podnikání.  
  • Pokud byt koupíte na investici za účelem pronájmu, můžete jej odepisovat (rovnoměrně, zrychleně) a snižovat si tak daňový základ pro daň z příjmu, což u družstevního vlastnictví nelze.

Vytvořeno v systému CHYTRÝ WEB MAKLÉŘE

Tomawell s.r.o. © 2024

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení